OV-16 Peletirano

Potpuna smeša za ovce u laktaciji. Peletirano.

Potpuna smeša OV-16 daje se za ishranu ovaca u periodu laktacije.

Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

 • Sirovi proteini min. % 16,0
 • Vlaga max. % 15,0
 • Sirova celuloza max. % 13,5
 • Pepeo max. % 8,0
 • Kalcijum % 0,8-1,0
 • Fosfor min. % 0,5-0,8
 • Natrijum % 0,2-0,4
 • Kobalt min. mg/kg 0,1
 • Mangan min. mg/kg 30
 • Cink min. mg/kg 40
 • Gvože min. mg/kg 30
 • Bakar min. mg/kg 5
 • Jod min. mg/kg 0,6
 • Selen min. mg/kg 0,1
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125

UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:

 • Vitamin A min. IJ/kg 3000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 350
 • Vitamin E min. mg/kg 10
 • Ovsene jedinice/kg računski min. 0,95

Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće.