Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum (I).

Potpuna smeša KN-16,5 namenjena je za ishranu koka nosilja konzumnih jaja.

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

 • Sirovi proteini min. % 16,5
 • Vlaga max. % 13,5
 • Sirova celuloza max. % 8,0
 • Pepeo max. % 13,0
 • Kalcijum % 3,2-4,0
 • Fosfor % 0,65-0,85
 • Fosfor iskoristiv min. % 0,35
 • Natrijum % 0,15-0,2
 • Mangan min. mg/kg 80
 • Cink min. mg/kg 60
 • Gvože min. mg/kg 40
 • Bakar min. mg/kg 6
 • Jod min. mg/kg 0,5
 • Selen min. mg/kg 0,15
 • Metabolička energija računski min. MJ/kg 11,5
 • Materija za bojenje E161 max. mg/kg 80
 • Sredstvo za vezivanje E558 min. mg/kg 1000

UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:

 • Vitamin A min. IJ/kg 10000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 1500
 • Vitamin E min. mg/kg 15
 • Vitamin B2 min. mg/kg 3
 • Lizin min. % 0,75
 • Metionin+Cistin min. % 0,65
 • Linolenska kiselina min. % 1,0
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125

Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće.