Potpuna smeša za krave muzare preko 25 l mleka na dan.

Potpuna smeša KM-20 se koristi za ishranu krava muzara koje daju preko 25 l mleka na dan.

Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

 • Sirovi proteini min. % 20,0
 • Vlaga max. % 13,5
 • Sirova celuloza max. % 10,0
 • Pepeo max. % 10,0
 • Kalcijum % 0,9-1,1
 • Fosfor % 0,6-0,8
 • Natrijum % 0,2-0,3
 • Magnezijum min. mg/kg 40
 • Kobalt min. mg/kg 0,05
 • Mangan min. mg/kg 20
 • Cink min. mg/kg 20
 • Gvože min. mg/kg 20
 • Bakar min. mg/kg 5
 • Jod min. mg/kg 0,6
 • Selen min. mg/kg 0,1
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125

UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:

 • Vitamin A min. IJ/kg 10000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 1500
 • Vitamin E min. mg/kg 20
 • Ovsene jedinice/kg računski min. 0,8

Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće. Smeša se ne sme kvasiti!