ĆS-4-16 Peletirano

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (IV). Peletirano.

Potpuna smeša CS-4-16 namenjena je za ishranu ćurića u porastu i tovu starosti 120-180 dana.

Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

 • Sirovi proteini min. % 16,0
 • Vlaga max. % 13,5
 • Sirova celuloza max. % 6,0
 • Pepeo max. % 9,0
 • Kalcijum % 0,9-1,1
 • Fosfor % 0,55-0,75
 • Fosfor iskoristiv min. % 0,4
 • Natrijum % 0,15-0,2
 • Mangan min. mg/kg 50
 • Cink min. mg/kg 50
 • Gvože min. mg/kg 40
 • Bakar min. mg/kg 8
 • Jod min. mg/kg 0,8
 • Selen min. mg/kg 0,15
 • Metabolička energija računski min. MJ/kg 12,8
 • Sredstvo za vezivanje E558 max. mg/kg 1000

UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:

 • Vitamin A min. IJ/kg 10000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 2000
 • Vitamin E min. mg/kg 20
 • Vitamin B2 min. mg/kg 6
 • Vitamin B12 min. mg/kg 0,01
 • Biotin min. mg/kg 0,1
 • Lizin min. % 0,6
 • Metionin+Cistin min. % 0,6
 • Linolenska kiselina min. % 1,0
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125

Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće.