ĆS-1-28 – Peletirano drobljeno

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (I). Peletirano drobljeno.

Potpuna smeša CS-1-28 namenjena je za ishranu ćurića starosti do 4 nedelje.

Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

 • Sirovi proteini min. % 28,0
 • Vlaga max. % 13,0
 • Sirova celuloza max. % 5,0
 • Pepeo max. % 9,0
 • Kalcijum % 1,2-1,4
 • Fosfor % 0,9-1,1
 • Fosfor iskoristiv min. % 0,7
 • Natrijum % 0,15-0,2
 • Mangan min. mg/kg 80
 • Cink min. mg/kg 50
 • Gvože min. mg/kg 40
 • Bakar min. mg/kg 8
 • Jod min. mg/kg 0,8
 • Selen min. mg/kg 0,15
 • Metabolička energija računski min. MJ/kg 11,8
 • Sredstvo za vezivanje E558 max. mg/kg 1000

UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:

 • Vitamin A min. IJ/kg 15000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 3000
 • Vitamin E min. mg/kg 25
 • Vitamin B2 min. mg/kg 8
 • Vitamin B12 min. mg/kg 0,02
 • Biotin min. mg/kg 0,2
 • Lizin min. % 1,7
 • Metionin+Cistin min. % 1,0
 • Linolenska kiselina min. % 1,0
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125

Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće.

Napomena:
Smeša se ne sme davati ćurićima 5 dana pre klanja.

COCCIDIOSTATIK:
Naziv deklarisan pečatom.