BG-19 Peletirano

Potpuna smeša za tov pilića (II). Peletirano.

Potpuna smeša BG-19 namenjena je za tov pilića starosti 21-40 dana.

Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

 • Sirovi proteini min. % 19,0
 • Sirova mast min. % 5,0
 • Vlaga max. % 13,5
 • Sirova celuloza max. % 5,0
 • Pepeo max. % 8,0
 • Kalcijum % 0,8-1,0
 • Fosfor % 0,6-0,8
 • Fosfor iskoristiv min. % 0,35
 • Natrijum % 0,15-0.2
 • Mangan min. mg/kg 80
 • Cink min. mg/kg 50
 • Gvože min. mg/kg 40
 • Bakar min. mg/kg 8
 • Jod min. mg/kg 0,8
 • Selen min. mg/kg 0,15
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125
 • Metabolička energija računski min. MJ/kg 13,0
 • Sredstvo za vezivanje E558 max. mg/kg 1000

UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:

 • Vitamin A min. IJ/kg 10000
 • Vitamin D min. IJ/kg 1800
 • Vitamin E min. mg/kg 25
 • Vitamin B2 min. mg/kg 6
 • Lizin min. % 0,9
 • Metionin+Cistin min. % 0,7

Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće.

Napomena:
Smeša se ne sme davati pilićima 5 dana pred klanje.

COCCIDIOSTATIC:
Naziv deklarisan pečatom.