Koristi se za umešavanje smeša do 25% za životinje svih kategorija.

  • Sirovi proteini min. % 33,0
  • Vlaga max. % 12,0
  • Sirova celuloza max. % 21,0
  • Pepeo max. % 8,0