STS-35 Super

Dopunske smeše za tov svinja. Super.

Kategorija:

Dopunska smeša STS-35 sa visokim sadržajem proteina namenjena je za ishranu odlučene svinja od 25 do 100 kg telesne težine.

Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

 • Sirovi proteini min. % 35,0
 • Vlaga max. % 12,0
 • Pepeo max. % 15,0
 • Kalcijum % 2,2-2,7
 • Fosfor min. % 1,5
 • Natrijum % 0,5-0,7
 • Mangan min. mg/kg 30
 • Cink min. mg/kg 400
 • Gvožđe min. mg/kg 400
 • Bakar min. mg/kg 80
 • Jod min. mg/kg 2,0
 • Selen min. mg/kg 0,3
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 250

UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:

 • Vitamin A min. IJ/kg 25000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 3500
 • Lizin min. % 2,0
 • Metionin+Cistin min. % 1,0

SMEŠA SE NE SME DAVATI U ČISTOM STANJU!

Preporučuje se da se STS-35 meša sa žitaricama u sledećim odnosima:

SVINJE 25-60 kg TELESNE MASE:
STS-35 – 30 kg
KUKURUZNA PREKRUPA – 70 kg

SVINJE 60-100 kg TELESNE MASE:
STS-35 – 20 kg
KUKURUZNA PREKRUPA -80 kg

Ovako pripremljena smeša se daje u suvom ili navlaženom stanju. Vlaženje se vrši neposredno pre hranjenja.