Koristi se za umešavanje u smeše za sve vrste životinja do 35%..

  • Sirovi proteini min. % 44,0
  • Vlaga max. % 12,0
  • Sirova celuloza max. % 7,0
  • Pepeo max. % 7,0
  • Aktivnost ureaze max. mgN/g/max. 0,5

Od ukupne količine proteina min. 15% je rastvorljivo u vodi.