Ovde ide opis proizvoda.

  • Sirovi proteini min. % 38,0
  • Sirova mast min. % 18,0
  • Vlaga max. % 8,0
  • Sirova celuloza max. % 7,0
  • Pepeo max. % 5,5
  • Aktivnost ureaze max. mgN/g/max. 0,4