Potpuna smeša za priplodne petlove.

Potpuna smeša P-13 namenjena je za ishranu priplodnih petlova starih preko 23 nedelje.

Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

 • Sirovi proteini min. % 13,0
 • Vlaga max. % 13,5
 • Sirova celuloza max. % 8,0
 • Pepeo max. % 8,0
 • Kalcijum % 0,9-1,0
 • Fosfor % 0,6-0,9
 • Fosfor iskoristiv min. % 0,42
 • Natrijum % 0,15-0.2
 • Mangan min. mg/kg 120
 • Cink min. mg/kg 70
 • Gvože min. mg/kg 55
 • Bakar min. mg/kg 15
 • Jod min. mg/kg 2
 • Selen min. mg/kg 0,3
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125
 • Metabolička energija računski min. MJ/kg 11,0
 • Sredstvo za vezivanje E559 min. mg/kg 1000

UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:

 • Vitamin A min. IJ/kg 13000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 3000
 • Vitamin E min. mg/kg 100
 • Vitamin B2 min. mg/kg 16
 • Lizin min. % 0,52
 • Metionin+Cistin min. % 0,44

Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće.