Živina

P-13

Potpuna smeša za priplodne petlove.

KN-17

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum.

KN-17 Peletirano

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum. Peletirano.

KN-16,5

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum (I).

KN-16,5 Peletirano

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum (I). Peletirano.

KN-15

Potpuna smeša za koke nosilje jaja za konzum (II).

ĆS-4-16 Peletirano

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (IV). Peletirano.

ĆS-3-20 Peletirano

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (III). Peletirano.

ĆS-2-24 Peletirano

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (II). Peletirano.

ĆS-1-28 – Peletirano drobljeno

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (I). Peletirano drobljeno.

BS-22

Potpuna smeša za tov pilića (I).

BS-22 Peletirano drobljeno

Potpuna smeša za tov pilića (I). Peletirano drobljeno.

BG-19

Potpuna smeša za tov pilića (II).

BG-19 Peletirano

Potpuna smeša za tov pilića (II). Peletirano.

BF-17

Potpuna smeša za tov pilića (III).

BF-17 Peletirano

Potpuna smeša za tov pilića (III). Peletirano.