Svinje

ST-16

Potpune smeše za svinje u porastu i tovu (I) 25-60 kg.

ST-14

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (II) 60-100 kg.

ST-12

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (III) preko 100 kg.

SK-13

Potpuna smeša za ishranu suprasnih krmača i nazimica.

SG-18

Potpuna smeša za prasad (II) 15-20 kg.

SG-18 Peletirano

Potpuna smeša za prasad (II) 15-20 kg. Peletirano.

SDN-16

Potpuna smeša za krmače dojare i neraste.

PS-20

Potpuna smeša za prasad (I) do 15 kg.

PS-20 Peletirano

Potpuna smeša za prasad (I) do 15 kg. Peletirano.

PS-18

Potpuna smeša za prasad (I) do 15 kg.

PS-18 Peletirano

Potpuna smeša za prasad (I) do 15 kg. Peletirano.