Potpune krmne smeše

KU-16 Peletirano

Potpuna smeša za kuniće u porastu (I). Peletirano.

KU-15 Peletirano

Potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu (II). Peletirano.

GO-15 Peletirano

Potpubna smeša za golubove. Peletirano.

ST-16

Potpune smeše za svinje u porastu i tovu (I) 25-60 kg.

ST-14

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (II) 60-100 kg.

ST-12

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (III) preko 100 kg.

SK-13

Potpuna smeša za ishranu suprasnih krmača i nazimica.

SG-18

Potpuna smeša za prasad (II) 15-20 kg.

SG-18 Peletirano

Potpuna smeša za prasad (II) 15-20 kg. Peletirano.

SDN-16

Potpuna smeša za krmače dojare i neraste.

PS-20

Potpuna smeša za prasad (I) do 15 kg.

PS-20 Peletirano

Potpuna smeša za prasad (I) do 15 kg. Peletirano.

PS-18

Potpuna smeša za prasad (I) do 15 kg.

PS-18 Peletirano

Potpuna smeša za prasad (I) do 15 kg. Peletirano.

ZKJ-14

Potpuna smeša za zasušene krave i junice.

TS-20

Potpuna smeša za telad (I) početna.

TS-18

Potpuna smeša za telad (II) 50-100 kg.

TG-16

Potpuna smeša za telad u porastu i tovu 100-250 kg (III).

OV-16 Peletirano

Potpuna smeša za ovce u laktaciji. Peletirano.

OV-14 Peletirano

Potpuna smeša za sjagnjanje ovce i diviske. Peletirano.

OBS

Potpuna krmna smeša za završni tov junadi i svinja.

KM-20

Potpuna smeša za krave muzare preko 25 l mleka na dan.

KM-18

Potpuna smeša za krave muzare preko 20 l mleka na dan.

KM-15

Potpuna smeša za krave muzare do 20 l mleka na dan.

KM-12

Potpuna smeša krave muzare.

JT-14

Potpuna smeša za tov junadi (I) 250-350 kg

JT-12

Potpuna smeša za tov junadi (II) preko 350 kg

JS-18 Peletirano

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu do 15 kg (I). Peletirano.

JG-16 Peletirano

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu 15-30 kg (II). Peletirano.

P-13

Potpuna smeša za priplodne petlove.

KN-17

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum.

KN-17 Peletirano

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum. Peletirano.

KN-16,5

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum (I).

KN-16,5 Peletirano

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum (I). Peletirano.

KN-15

Potpuna smeša za koke nosilje jaja za konzum (II).

ĆS-4-16 Peletirano

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (IV). Peletirano.

ĆS-3-20 Peletirano

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (III). Peletirano.

ĆS-2-24 Peletirano

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (II). Peletirano.

ĆS-1-28 – Peletirano drobljeno

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (I). Peletirano drobljeno.

BS-22

Potpuna smeša za tov pilića (I).

BS-22 Peletirano drobljeno

Potpuna smeša za tov pilića (I). Peletirano drobljeno.

BG-19

Potpuna smeša za tov pilića (II).

BG-19 Peletirano

Potpuna smeša za tov pilića (II). Peletirano.

BF-17

Potpuna smeša za tov pilića (III).

BF-17 Peletirano

Potpuna smeša za tov pilića (III). Peletirano.