Ostale potpune smeše

KU-16 Peletirano

Potpuna smeša za kuniće u porastu (I). Peletirano.

KU-15 Peletirano

Potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu (II). Peletirano.

GO-15 Peletirano

Potpubna smeša za golubove. Peletirano.