Lite (economic) program

TSL-18 Peletirano

Potpuna smeša za telad (II) 50-100 kg. Peletirano.

TGL-16 Peletirano

Potpuna smeša za telad u porastu i tovu 100-250 kg (III). Peletirano.

STSL-35

Dopunska smeša za tovne svinje. Super.

STL-16 Peletirano

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (I) 25-60 kg. Peletirano.

STL-14 Peletirano

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (II) 60-100 kg. Peletirano.

OBS-EKO 12 Peletirano

Potpuna krmna smeša za završni tov junadi i svinja. Peletirano.

KNL-15 Peletirano

Potpuna smeša za koke nosilje jaja za konzum (II). Peletirano.

KML-18 Peletirano

Potpuna smeša za krave muzare preko 20 l mleka na dan. Peletirano.

KML-15 Peletirano

Poptpuna smeša za krave muzare do 20 l mleka na dan. Peletirano.

KML-12 Peletirano

Potpuna smeša krave muzare. Peletirano.

JTL-14 Peletirano

Potpuna smeša za tov junadi (I) 250-350 kg. Peletirano.

JTL-12 Peletirano

Potpuna smeša za tov junadi (II) preko 350 kg. Peletirano.

JSL-18 Peletirano

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu do 15 kg (I). Peletirano.

JGL-16 Peletirano

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu 15-30 kg (II). Peletirano.

BSL-20 Peletirano drobljeno

Potpuna smeša za tov pilića (I). Peletirano. Drobljeno.

BGL-17 Peletirano

Potpuna smeša za tov piliča (II). Peletirano.

BFL-15 Peletirano

Potpuna smeša za tov pilića (III). Peletirano.