Goveda

ZKJ-14

Potpuna smeša za zasušene krave i junice.

TS-20

Potpuna smeša za telad (I) početna.

TS-18

Potpuna smeša za telad (II) 50-100 kg.

TG-16

Potpuna smeša za telad u porastu i tovu 100-250 kg (III).

OV-16 Peletirano

Potpuna smeša za ovce u laktaciji. Peletirano.

OV-14 Peletirano

Potpuna smeša za sjagnjanje ovce i diviske. Peletirano.

OBS

Potpuna krmna smeša za završni tov junadi i svinja.

KM-20

Potpuna smeša za krave muzare preko 25 l mleka na dan.

KM-18

Potpuna smeša za krave muzare preko 20 l mleka na dan.

KM-15

Potpuna smeša za krave muzare do 20 l mleka na dan.

KM-12

Potpuna smeša krave muzare.

JT-14

Potpuna smeša za tov junadi (I) 250-350 kg

JT-12

Potpuna smeša za tov junadi (II) preko 350 kg

JS-18 Peletirano

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu do 15 kg (I). Peletirano.

JG-16 Peletirano

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu 15-30 kg (II). Peletirano.