Dopunske krmne smeše

STS-35 Super

Dopunske smeše za tov svinja. Super.

PS-40 Super

Dopunska smeša za prasad. Super.

KNS-30 Super

Dopunske smeše za koke nosilje. Super.

KMS-30 Super

Dopunska smeša za krave muzare. Super.

JTS-30 Super

Dopunska smeša za tov junadi. Super.

BTS-40 Super

Dopunska smeša za tov pilića. Super.