U maju 2018. godine je potpisan ekskluzivni ugovor za teritoriju Srbije, sa austrijskom kompanijom Likra, za prodaju preko 200 proizvoda iz Likrinog asortimana.